pixel

Pašreizējie jaunumi!

Profesionālās tālākizglītības centrs “KONSPEKTI” izsludina pieteikšanos uz padziļinātu mācību programmu “UX/UI Dizains. Aplikācijas “, kas piedāvā visaptverošu pieeju lietotāja pieredzes (UX) un lietotāja interfeisa (UI) dizaina jomā mobilajās aplikācijās. Šī mācību programma nodrošinās studentiem pilnvērtīgas zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi darbotos mobīlo lietotņu dizaina jomā un piedalītos radošajās un inovatīvajās projektos.

MĒRĶAUDITORIJA:
mācības paredzētas cilvēkiem ar priekšzināšanām UX/UI dizainā
PASNIEDZĒJA:
 Elīna Olekša, Mg. Art dizainā, Latvijas dizaineru savienības sertificēta dizainere
MĀCĪBU ILGUMS:
60 akadēmiskās stundas
MĀCĪBU FORMA:
 
attālināti, izmantojot ZOOM platformu

MĀCĪBU SATURS:

 

  • Pamatojums par UX/UI dizaina nozīmi: Ievads lietotāja pieredzes un lietotāja interfeisa dizainā, izskaidrojot, kā tie ietekmē lietotāju uztveri un atgriezenisko saiti.

  • Lietotāja izpēte un analīze: mācīsimies veikt detalizētu lietotāja analīzi, izmantojot dažādas metodes, lai saprastu mērķauditoriju, vajadzības un uzvedību.

  • Wireframing un prototipēšana: Iegūsiet prasmes izstrādāt vizuālos konceptus un izveidot interaktīvus prototipus, lai iegūtu sākotnējo lietotāja atsauksmi un optimizētu dizainu.

  • Dizaina principi un elementi: Iepazīstieties ar galvenajiem UI dizaina principiem un elementiem, lai izveidotu harmonisku un pievilcīgu lietotāja saskarni.

  • Mobilā lietotāja pieredze: Fokusējieties uz īpašajiem aspektiem, kas attiecas uz mobilajām lietotāja pieredzēm, iekļaujot pielāgojamus izmērus, žestus un mobilās lietotnes īpatnības.

  • Interaktīvās animācijas un pārejas: Iemācieties iekļaut dinamiskas un piesaistošas animācijas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un padarītu lietotni funkcionālu un pievilcīgu.

  • Testēšana un iterācija: Mācīsimies veikt efektīvu lietotāja testēšanu, izvērtēt rezultātus un pielāgot dizainu atbilstoši saņemtajai atsauksmei.

  • Profesionālā prakse un radošais dizains: Iedziļinieties profesionālajā dizainā, izmantojot reālas pasaules piemērus, radošus projektus un jaunākās tendences mobilajā dizainā.

MAKSA:
780 EUR +PVN līdz 05.01.2024. Iespēja maksāt daļās, par to sazinieties atsevišķi
PIETEIKŠANĀS līdz 21.12.2023.
Pieteikties iespējams izmantojot šo saiti
PIETEIKŠANĀS UX/UI Dizains. Aplikācijas
MĀCĪBU GRAFIKS 
07.01.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
14.01.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30.
21.01.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
28.01.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
04.02.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30.
11.02.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
18.02.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
25.02.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
03.03.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
10.03.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
17.03.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
24.03.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
07.04.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
14.04.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 
21.04.2024. (svētdiena) no 10:30 – 13:30. 

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

Mācību iestāde KONSPEKTI ar prieku informē, ka sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” devusi izcili labus rezultātus. Šajā sadarbībā mūsu dalībnieki ir aktivizējušies un ir guvuši neprocējamas zināšanas un prasmes, kas veicinājušas viņu profesionālo izaugsmi un konkurētspēju darba tirgū.
Mūsu iestādes dalībnieki ir sekmīgi piedalījušies dažādās izglītības programmās, kuras VIAA projekts piedāvā, piemēram, “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”. Šīs programmas ir sniegušas mūsu dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un pielāgoties tehnoloģiskajām inovācijām, paaugstinot viņu profesionālo potenciālu.
Mūsu atbalsts un sadarbība ar VIAA ir veicinājusi ne tikai individuālu profesionālo izaugsmi, bet arī grupu dinamikas un efektīvu sadarbību. Mūsu pasniedzēji ir rūpējušies par dalībnieku atbalstu, nodrošinot zināšanas un praktisko pieredzi, tādējādi veicinot izcilus rezultātus un sasniegumus.
Šis projekts ir klātesošs pierādījums mūsu apņemšanai nodrošināt augstvērtīgu izglītību un radīt iespējas dalībniekiem attīstīties profesionālā līmenī. Mēs esam gatavi turpināt veidot dinamisku un inovatīvu mācību vidi, kas veicina sadarbību ar VIAA un atbalsta mūsu dalībniekus viņu karjeras ceļā.