pixel

Konspekti veiksmīgi turpina realizēt programmas projekta ietvaros

Mācību iestāde KONSPEKTI ar gandarījumu ziņo, ka mūsu iesaiste projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir izrādījusies veiksmīga un turpinās aktīvi ietekmēt un attīstīt mūsu dalībnieku prasmes un zināšanas. Šī iesaiste ir izcilu panākumu un centienu rezultāts, kas kalpo par labu piemēru, kā projekti var ietekmēt un uzlabot dalībnieku profesionālo potenciālu un konkurētspēju darba tirgū.
Mūsu dalībnieki piedalās dažādās izglītības programmās, tostarp “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”. Šīs programmas ir radījušas iespēju mūsu dalībniekiem apgūt jaunas prasmes, attīstīt radošumu un pielāgoties tehnoloģiskajām inovācijām.
Veiksmīgā programmu realizācija ir izraisījusi ne tikai individuālas profesionālās izaugsmes, bet arī grupu dinamiku un sadarbību. Mūsu pasniedzēji ir atbalstījuši dalībniekus visā šā procesā, sniedzot viņiem ne tikai zināšanas, bet arī praktiskās pieredzes dalīšanos. Šī kopīgās pūles un spējas apvienošana ir veicinājusi mūsu programmu dalībnieku panākumus un augstākos sasniegumus.
Mēs esam lepni par to, kā KONSPEKTI ir pielāgojušies projektam un izvirzījuši augstu standartu mācību kvalitātei un sasniegumiem. Tas ir ne tikai izmēģinājums mūsu apņemšanai nodrošināt augstākās klases izglītību, bet arī iedrošinājums turpināt sniegt dalībniekiem iespējas iegūt prasmes, kas ietekmēs viņu karjeras virzienus un profesionālo nākotni.
Mūsu spēja turpināt veidot dinamisku un inovatīvu mācību vidi ir būtiska mūsu misijas sasniegšanā. Šis brīdis ir tikai viens solis uz priekšu ceļā, kurā mēs turpināsim sniegt augstvērtīgu izglītību, veidot sadarbību ar profesionāļiem no dažādām nozarēm un ietekmēt mūsu dalībnieku profesionālo nākotni.

KONSPEKTI ir uzsākuši dalību projektā

Ar neizmērojamu gandarījumu un satraukumu vēlamies dalīties ar ārkārtīgi svarīgu ziņu par Mācību iestādes KONSPEKTI piedalīšanos projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā. Šis posms ir ne vien rezultāts mūsu apņēmībai un neatlaidībai, bet arī iedvesmas avots mums visiem. Mēs esam iekļuvuši ESF finansētajā projektā, kas rada un piedāvā iespējas attīstīt un bagātināt mūsu dalībnieku profesionālās prasmes un zināšanas, tādējādi veicinot viņu personīgo izaugsmi un darba tirgus konkurētspēju.
Sākotnējā interese un enerģija, ar kuru mūsu dalībnieki pievērsās šim projektam, ir ne tikai pazīstama, bet arī vērtējama. Tas apliecina mūsu dalībnieku spēju novērtēt un izmantot izcilu mācību iespēju. Viņi iesaistās mācību programmās, piemēram, “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”.
Mēs esam pārliecināti, ka šī iesaiste ir būtiska gan viņu profesionālajai izaugsmei, gan arī mūsu iestādes reputācijai kopumā.
Šis posms ir kā atslēga, kas atver durvis uz dziļām zināšanām un profesionālo attīstību. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu izglītības iestāde ne tikai nodrošina izcilas mācību iespējas, bet arī darbojas kā starpnieks starp teoriju un praksi. Šī piedalīšanās mums un mūsu dalībniekiem piedāvā ne tikai iespēju apgūt jaunas prasmes, bet arī attīstīt kritisko domāšanu, līdera prasmes un inovatīvus risinājumus.
Šis ir brīdis, kad mēs savu ieguldījumu saliedējam ar kopīgiem mērķiem un vērtībām. Mēs tiecamies būt ne tikai vietā, kur apgūt teoriju, bet arī kur mācīties izmantot to praktiskā darbībā. Mūsu dalībnieki ne tikai pieliek punktu vienam svarīgam posmam savā profesionālajā ceļā, bet arī atvēra durvis uz nākamajiem izaicinājumiem un jaunām iespējām.
 
 
Publicēts: 26.04.2023

9. Kārta

Aktuālās programmas

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums

Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)

Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē

Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē