pixel

Inovatīvā metode darbam ar bērna iekļaušanu mācību vidē un uzvedības korekcija

Programmas mērķis ir sniegt  inovatīvās metodes un pieejas, kas veicina bērna iekļaušanu mācību vidē un efektīvu uzvedības korekciju, izmantojot bērna dzimšanas  datuma analīzi, ievērojot personas datu aizsardzības regulējumu. 

Programmas uzdevums.

  • Veidot pedagogu izpratni par inovatīvām metodēm un pieejām, kas veicina bērna iekļaušanu mācību vidē un efektīvu uzvedības korekciju, izmantojot bērna dzimšanas  datuma analīzi, ievērojot personas datu aizsardzības regulējumu. 
  • Sekmēt uz pētījumiem balstītu metožu izmantošanu ikdienas darbā bērnu iekļaušanai mācību vidē un uzvedības korekcijā.

Plānotie rezultāti.

  • Prast analizēt rādītājus, kas raksturo bērna vietu un lomu klases kolektīvā, tai skaitā izceļot spēcīgākās īpašības.
  •  Izmanto daudzveidīgas metodes,  kas veicina bērna iekļaušanu mācību vidē un efektīvu uzvedības korekciju, izmantojot bērna dzimšanas  datuma analīzi.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Pasniedzēja Jeļena Kovaļeviča

Jeļena Kovaļeviča – psiholoģe un karjeras konsultante, papildus izglītību ieguvusi attiecību psiholoģijā un numeroloģijā.
Ilga un daudzveidīga pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm
– 6 gadus strādājusi skolā kā psihologs,
– 4 gadus bijusi bāriņtiesas locekle,
– 3 gadus vadījusi jauniešu iniciatīvu klubu, un arī strādājusi ar tiem kā sociālā mentore.

Jeļena ir divu meitu (33 un 27 gadi) mamma un divu mazbērnu (12 un 17 gadi) vecmamma.

Jeļena aktīvi piedalās dažādās izglītojošās aktivitātēs, kas vērstās uz cilvēka garīgo izaugsmi un attīstību.   Konsultē cilvēkus, kā būt pieprasītām darba tirgū, izskatīties atbilsotši ieņemajam statusam un justies laimīgam ģimenē.

MAKSA

75 EUR + PVN

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 08.04.2024. plkst. 12:00

Pieteikties šeit

MĀCĪBU GRAFIKS

Otrdiena, 09.04.2024. 16:00 – 19:00

Trešdiena,  10.04.2024.  16:00 – 19:00

MĀCĪBU FORMA

attālināti, izmantojot ZOOM platformu

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskajā centrā.

Nobeigumā tiek izsniegta Apliecība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu 8 stundu apjomā