pixel

Pakalpojumu dizains

Pakalpojumu plānošana ir fundamentāla metode un rīks pakalpojumu dizainā. Tā palīdz gan identificēt inovāciju iespējas esošajiem pakalpojumiem, gan formulēt jaunu redzējumu. Pakalpojumu plāns nodrošina projekta fokusu un veicina efektīvu sadarbību. Šajā tiešsaistes pakalpojumu plānošanas kursā, ko vada pieredzējis pakalpojumu dizaina profesionālis, jūs gūsiet padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas šajā jomā.
Kursa laikā jūs iegūsiet zināšanas un prasmes šādās jomās:

1) Izpratni par pakalpojuma dizainu un pakalpojuma dizaina projekta (Service Blueprint): Apgūsiet, kas ir pakalpojuma dizains un pakalpojuma dizaina projekts, to būtību un pielietojumu dažādos scenārijos, nodrošinot dziļāku izpratni par to, kā šīs metodes var uzlabot pakalpojumu sniegšanu.
2) Pakalpojuma dizaina projekta izstrāde: Veiksim praktisku pakalpojuma dizaina projekta izstrādi, sākot ar lietotāju vajadzību apzināšanu, papildus informācijas vākšanu un datu strukturēšanu. Tas palīdzēs noskaidrot situāciju, akcentējot klientu pieredzi un identificējot esošās pakalpojumu sniegšanas izaicinājumus un iespējas uzlabojumiem.
3) Esošo pakalpojumu modifikācija: Iegūsiet prasmes pakalpojuma dizaina projektu pielāgot konkrētām vajadzībām, precīzāk definējot projekta mērķus un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti.
4) Attālināta sadarbība pakalpojumu veidošanā: Kursā iegūsiet zināšanas un praktiskus rīkus efektīvu pakalpojuma dizaina projektu izstrādei sadarbojoties ar attālinātām komandām tiešsaistē, uzlabojot komunikāciju un sadarbības efektivitāti.
Šis kurss sniegs teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi veidotu un pielāgotu pakalpojumu dizaina projektus atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām un lietotāju vajadzībām.

Mērķauditorija

Šis kurss ir paredzēts ikvienam, kas vēlas apgūt vai uzlabot savas prasmes pakalpojumu dizaina plānošanā, neatkarīgi no tā, vai strādājat ar jauna pakalpojuma izstrādi vai esošā pakalpojuma uzlabošanu.

Evija Stallīte

Evija Stallīte izmanto savu pieredzi dažādās nozarēs, lai izstrādātu lietotājam draudzīgus pakalpojumus. Viņas entuziasms par klientu pieredzes uzlabošanu caur digitāliem risinājumiem un ne tikai atspoguļojas viņas darbā. Kā procesu vadītāja, Evija ikdienā efektīvi izmanto pakalpojuma dizaina metodoloģijas un rīkus, lai vadītu daudzveidīgus projektus un veicinātu efektīvu komandu sadarbību.

MAKSA
160 EUR +PVN
MĀCĪBU FORMA
attālināti, izmantojot ZOOM platformu
Detalizēta informācija par norises laikiem – zvaniet  24335244
Grupas lielums –  ne vairāk kā 10 dalībnieku