pixel

Erasmus+

Esam saņēmuši ERASMUS+ akreditāciju

Profesionālās tālākizglītības centrs “Konspekti” ir ieguvis Erasmus+ akreditāciju pieaugušo izglītības mobilitātē. Tas nozīmē, ka Konspekti turpmāk varēs piedāvāt saviem izglītojamajiem un darbiniekiem plašākas iespējas piedalīties starptautiskos projektos un mobilitātes aktivitātēs.
Erasmus+ programma ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītību, apmācību, jaunatnes un sportu. Akreditācijas iegūšana apliecina Konspektu spēju nodrošināt augstas kvalitātes mobilitātes pieredzi pieaugušajiem izglītojamajiem.