pixel

VIAA Projekts

Mācību iestāde KONSPEKTI ar prieku informē, ka sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” devusi izcili labus rezultātus. Šajā sadarbībā mūsu dalībnieki ir aktivizējušies un ir guvuši neprocējamas zināšanas un prasmes, kas veicinājušas viņu profesionālo izaugsmi un konkurētspēju darba tirgū.
Mūsu iestādes dalībnieki ir sekmīgi piedalījušies dažādās izglītības programmās, kuras VIAA projekts piedāvā, piemēram, “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”. Šīs programmas ir sniegušas mūsu dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un pielāgoties tehnoloģiskajām inovācijām, paaugstinot viņu profesionālo potenciālu.
Mūsu atbalsts un sadarbība ar VIAA ir veicinājusi ne tikai individuālu profesionālo izaugsmi, bet arī grupu dinamikas un efektīvu sadarbību. Mūsu pasniedzēji ir rūpējušies par dalībnieku atbalstu, nodrošinot zināšanas un praktisko pieredzi, tādējādi veicinot izcilus rezultātus un sasniegumus.
Šis projekts ir klātesošs pierādījums mūsu apņemšanai nodrošināt augstvērtīgu izglītību un radīt iespējas dalībniekiem attīstīties profesionālā līmenī. Mēs esam gatavi turpināt veidot dinamisku un inovatīvu mācību vidi, kas veicina sadarbību ar VIAA un atbalsta mūsu dalībniekus viņu karjeras ceļā.