pixel

Apģērbu mašīnadīšana kā uzņēmējdarbības veids

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā iegūt pamatzināšanas apģērbu mašīnadīšanā, piegrieztņu veidošanā un apģērbu modelēšanā kā vienā no uzņēmējdarbības veidiem.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast veikt pamatdarbības ar adāmmašīnu, veidojot dažādus apģērbu veidus;

– Spēt orientēties uzņēmējdarbības pamatos.

Zināšanas:

– Izprast mašīnadīšanas pamatprincipus;

– Noteikt klienta auguma mērus un aprēķināt parametrus pamatpiegrieztnes konstruēšanai;

– Pārzināt mašīnadīšanas pamatprincipus un biežāk pielietotās metodes;

– Pārzināt uzņēmējdarbības veidus.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas apģērbu modelēšanā un izstrādē mašīnadīšanā;

– Spēt izveidot ilgtspējīgu komercdarbību mašīnadīšanas izstrādājumu ražošanai.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Adāmmašīna (vēlams)