pixel

Apģērbu modes industrija kā radoša un specifiska uzņēmējdarbības nozare

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt izpratni par apģērbu modes industriju kā radošu un specifisku uzņēmējdarbības nozari ar tai raksturīgo saturu, izpausmi, un citiem raksturojošiem un ietekmējošiem faktoriem uzņēmējdarbībā.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj atšķirt dažādus apģērbu/ģērbšanās stilus, svarīgākos mākslas stilus un modes industrijas attīstības nozīmīgākos pagājušā gadsimta posmus un to pārstāvjus;

– Prot identificēt apģērbu modes mārketinga specifiku un to ietekmējošos faktorus;

– Apzinās apģērbu modes un citu industriju/ nozaru savstarpējās mijiedarbības un ietekmes aktualitātes/problemātikas.

Zināšanas:

– Pārzin apģērbu/ģērbšanās stilus, svarīgāko mākslas stilu ietekmi uz apģērba modes attīstību un modes industrijas attīstības nozīmīgākos pagājušā gadsimta posmus un to pārstāvjus;

– Izprot apģērbu modes industrijas pamatus un komunikācijas specifiku apģērbu modes industrijā;

– Izprot apģērbu modes mārketinga specifiku un to ietekmējošos faktorus;

– Pārzin apģērbu modes un citu industriju/ nozaru savstarpējās mijiedarbības un ietekmes aktualitātes/problemātikas.

Kompetences:

– Spēj orientēties apģērbu modes industrijas aktualitātēs un specifikā;

– Spēj izvērtēt apģērbu modes industrijas ietekmi uz personīgo dzīvi.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).