pixel

Bezpilota lidaparātu (dronu) vadības rezultātā iegūtas informācijas apstrāde

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas bezpilota lidaparātu (dronu) vadības rezultātā iegūtās informācijas apstrādē.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēt izvērtēt apkārtnes vides apstākļu ietekmi uz bezpilota lidaparātu vadību un vides apstākļu atbilstību pilotēšanai;

– Prast veikt situācijai un vēlamajam rezultātam atbilstošu bezpilota lidaparātu lidojumu plānošanu.

Zināšanas:

– Pārzināt normatīvo dokumentu regulējumu attiecībā uz bezpilota lidaparātu izmantošanu;

– Izprast vispārējo informāciju par bezpilota lidaparātiem un to uzbūvi;

– Saprast ārējo faktoru ietekmi uz bezpilota lidaparātu lidojumiem;

– Pārzināt navigācijas principus bezpilota lidaparātu lidojumos;

– Pārzināt izmantojamos digitālos rīkus bezpilota lidaparātu vadības rezultātā iegūtās informācijas apstrāde.

Kompetences:

– Elastīgi reaģēt un pielietot zināšanas digitālās animācijas dizaina projektu risinājumu veidošanā atbilstoši izmaiņām tirgus prasībās;

– Spēt izvēlēties un pielietot atbilstošākos digitālos rīkus bezpilota lidaparātu vadības rezultātā iegūtās informācijas apstrādē.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).