pixel

Dabas resursu pārvaldība

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt informāciju par aktuālākajām dabas resursu pārvaldības un ar to saistītajām vides problēmām, īpašu uzsvaru liekot uz ilgtspējīgas attīstības principiem un to izmantošanu.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast veikt vienkāršotu dabas resursu auditu;

– Spēt apzināties un veikt personisko ieguldījumu kopējās vides sistēmas uzlabošanā.

Zināšanas:

– Izprast dabas resursu apsaimniekošanas nepieciešamību;

– Saprast būtiskākās vides problēmas, kas saistītas ar dabas resursu pārvaldību;

– Pārzināt dabas resursu veidus un to racionālas pārvaldības principus;

– Pārzināt tiesisko regulējuma pamatprincipus dabas resursu jomā.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas ilgtspējīgas attīstības principos dabas resursu pārvaldībā;

– Plānot un organizēt ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).