pixel

Dabas un vides pratība, ilgtspējīgas attīstības principi un to izmantošana mājsaimniecībās

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt informāciju par aktuālākajām vides un dabas problēmām, īpašu uzsvaru liekot uz ilgtspējīgas attīstības principiem un to izmantošanu mājsaimniecībās.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast veikt vienkāršotu vides auditu personiskajās mājsaimniecībās;

– Spēt apzināties un veikt personisko ieguldījumu kopējās vides sistēmas uzlabošanā.

Zināšanas:

– Izprast klimata pārmaiņu ietekmi katra personiskajā dzīvē;

– Saprast būtiskākās vides problēmas un saprast iespējamo alternatīvo resursu izmantošanu;

– Pārzināt populārākās aplikācijas, kas var tikt izmantotas vides pētījumos un vides informācijas apritē.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas ilgtspējīgas attīstības principos savās mājsaimniecībās;

– Plānot un organizēt ikdienas dzīves paradumus, sekmējot personisko ieguldījumu kopējās vides sistēmas uzlabošanā.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).