pixel

Digitālie rīki reklāmas dizaina veidošanai un komunikācijai

Programmas mērķis
Mērķis ir sniegt pamatzināšanas darbam reklāmas dizainā, sniedzot priekšstatus par reklāmas vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodēm, nestandarta reklāmas scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijām, reklāmas praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodēm.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Reklāmas attīstība un praktiskā pielietošana.
Reklāmas izmantošana dažādās nozarēs.
Reklāmas prototipēšana.
Reklāmas vadlīnijas / stilistika.
Reklāmas pamat elementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
Reklāmas pamat elementu u.c. resursu savstarpēja saskaņošana.
Reklāmas pamat elementu u.c. resursu detalizācija.
Reklāmas pamat elementu modelēšana un vizualizācija.
Reklāmas ergonomika. 
Reklāmas praktiskās modelēšanas programmas.  
Reklāmas projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot noteikt klienta auguma mērus un aprēķināt parametrus pamatpiegrieztnes konstruēšanai;

– Spēj pielietot mākslinieciskās modelēšanas metodiku, radot apģērbu pēc pasūtītāja vēlmēm un ieteikumiem;

– Prot patstāvīgi sagatavot digitālā vidē un izprintēt vienkāršas piegrieztnes atbilstoši izvēlētajam modelim.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datora ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskajām prasībām, piemēram, Photoshop.