pixel

Efektīva komunikācija uzņēmuma darbības drošībai

Kāpēc tieši šī programma?

Lielajam vairumam uzņēmumu – lieliem vai maziem – ir skaidrs, ka efektīvai komunikācijai ir tieša un pozitīva nozīme panākumu nodrošināšanā, īpaši jaunu biznesa iespēju nodrošināšanā. Būtiska ir ne tikai uzņēmuma komunikācija, kas vērsta uz ārpusi – sabiedrību, klientiem, partneriem, bet arī uzņēmuma iekšienē, kas faktiski nodrošina uzņēmuma kā saimnieciskās vienības eksistenci un efektīvu darbību. Komunikācija ar darbiniekiem un darbinieku iesaistīšana uzņēmumā noritošajos procesos ir neatņemama uzņēmuma panākumu sastāvdaļa. Pastāv ļoti daudz un dažādas iespējas kā īstenot komunikāciju ar sava uzņēmuma darbiniekiem. Konkrētā izvēle būs lielā mērā atkarīga no strādājošo skaita

uzņēmumā, kā arī pieejamajiem resursiem (prasme, laiks, nauda, infrastruktūra, utt.). Nodrošinot piemērotu un izsmeļošu informāciju par uzņēmuma īstenotajām aktivitātēm, var nostiprināt saikni ar saviem darbiniekiem, nodrošināt tiem informāciju par uzņēmuma aktivitātēm, ļaut tiem justies kā komandas locekļiem, motivēt tos un paaugstināt darbinieku uzticību.

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā iepazīties ar teorētiskajiem un praktiskajiem  efektīvas komunikācijas uzņēmuma darbības drošībai aspektiem dažādās krīzes situācijās.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
Nevardarbīgā komunikācija. Darbs ar dažādu paaudžu darbiniekiem. Izdegšanas sindroms. Konfliktu risināšana. Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana. Veiksmīga sadarbība. Psiholoģiskais atbalsts un rīcība krīzes situācijās. Pašportrets

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas, kā reaģēt krīzes situācijās;

– zināšanas un izpratni par dažādo paaudžu attieksmju, sociālo paradumu, motīvu, komunikācijas specifiku un to izmantošanu kā resursu darba tirgū;

– prasmes nodrošināt racionālu konflikta risināšanu, lai ikdienā spētu veidot veiksmīgu sadarbību.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.