pixel

Profesionālās Tālākizglītības centrs "Konspekti" ir saņēmis ERASMUS+ akreditāciju

Profesionālās Tālākizglītības Centrs “Konspekti” 2024. gada februārī saņēmis ERASMUS+ akreditāciju.