pixel

Informācijas un datu aizsardzība digitālajā vidē

Programmas mērķis
Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālai darbībai uzņēmuma informācijas un datu aizsardzības jomā digitālajā vidē, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Informācijas drošība digitālajā vidē;

Mūsdienu datu un informācijas apdraudējuma digitālajā vidē vispārīgs apskats;

Datu pārraides tīkli, protokoli, iekārtas;

Digitālo datu pārvaldība;

Digitālo  datu aizsardzība un konfidencialitāte;

Datu aizsardzības galvenie principi organizācijās;

Informācijas drošības pārvaldības līdzekļi un metodes;

Informācijas drošības pārvaldības dokumentācijas nozīme un izstrāde;

Digitālo ierīču un viedierīču lietošanas drošības aspekti no informācijas pārvaldības viedokļa;

Šifrēšanas pamatprincipi;

Datubāžu tehnoloģijas;

Automatizētās (skriptētas) sistēmas uzturētāja ikdienas darbības nodrošināšanai;

Uzbrukumi datu bāzēm un to aizsardzība;

Datu ievācēji.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot atpazīt datu un informācijas drošības riskus un to nozīmi digitālajā vidē;

– Spēj izvērtēt un pieņemt lēmumus par informācijas drošības metožu un rīku izmantošanas iespējām un nozīmi;

– Spēj atrast nestandarta risinājuma paņēmienus, kā arī prot šīs zināšanas pielietot praktiski.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).