pixel

Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kāpēc tieši šī programma?

Word, Excel un PowerPoint ir visiem pazīstamas datorprogrammas. Šajā kursā Jūs izpētīsiet galvenās biroja programmas, kas nepieciešamas darbam jebkurā uzņēmumā. Biroja programmu komplekts var būt pieejams ikvienam. Zinot, kā strādāt ar šīm programmām, Jums nav nepieciešams neviens cits produkts. Jo, pateicoties pat pamatpakotnei (Word, Excel, PowerPoint), varat viegli strādāt gan birojā, gan mājās un skolā. Bez MS Office zināšanas Jums ir ciet durvis praktiski visās organizācijās. Zinot šīs programmas, Jūs varēsiet aktīvi pavadīt brīvo laiku, palīdzot bērniem skolas apmācībā, efektīvi izmantojot datoru mājas saimniecībā un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamo pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Programmas apraksts
Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm. Datu organizācija atmiņas ierīcēs: mapes, apakšmapes un datnes, to ikonas un īsinājumikonas.  Darbības ar mapēm un datnēm. Darbības ar lietojumprogrammām (lietotnēm): atvēršana, darba vides sakārtošana, aizvēršana Darbības ar dokumentu: izveidošana, saglabāšana, aizvēršana, atvēršana, lappuses parametru iestatīšana, priekšskatīšana un izdrukāšana. Teksta apstrādes pamatprincipi un iespējas izmantojot MS Word . Izklājlapu lietošanas pamatprincipi, izmantojot MS Excel. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana izmantojot MS PowerPoint . Prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes. Meklētājprogrammas un to lietošana informācijas meklēšanai pēc atslēgas vārda. Atrastās informācijas dublēšana, saglabāšana un izdrukāšana. Datubāzu veidošana un izmantošana.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– sagatavot, formatēt un rediģēt dokumentus Word vidē;

– sagatavot, formatēt un rediģēt izklājlapas un apstrādāt datus Excel vidē;

– sagatavot un demonstrēt prezentācijas materiālus, izmantojot MS PowerPoint;

– prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes;

– veidot datu bāzes;

– izmantot meklējumprogrammas.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.