pixel

Integrētā atkritumu apsaimniekošana

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt informāciju par aktuālākajām integrētās atkritumu apsaimniekošanas un ar to saistītajām vides problēmām, īpašu uzsvaru liekot uz ilgtspējīgas attīstības principiem un to izmantošanu.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast veikt vienkāršotu atkritumu rašanās auditu;

– Spēt apzināties un veikt personisko ieguldījumu kopējās vides sistēmas uzlabošanā.

Zināšanas:

– Saprast būtiskākās vides problēmas, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu;

– Pārzināt atkritumu veidus, to rašanās un novēršanas principus;

– Izprast integrētas atkritumu apsaimniekošanas nepieciešamību;

– Pārzināt publisko iepirkumu pamatprincipus atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas integrētās atkritumu apsaimniekošanas ilgtspējīgas attīstības principos;

– Spēt plānot un organizēt iepirkuma procedūras un atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).