pixel

Kreatīvā procesa kontrole un pilnveidošana caur vizuālā tēla identitātes tiesiskiem, psiholoģiskiem un praktiskiem aspektiem

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt izpratni par kreatīvo procesu kontroli un pilnveidošanu caur vizuālā tēla identitātes tiesiskiem, psiholoģiskiem un praktiskiem aspektiem.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast veikt kreatīvo procesu kontroli un pilnveidošanu ņemot vērā to ietekmējošos psiholoģiskos un praktiskos aspektus;

– Spēt apzināties un ievērot kreatīvo procesu kontroli un pilnveidošanu reglamentējošos normatīvos aktus.

Zināšanas:

– Izprast kreatīvo procesu kontroli un pilnveidošanu caur vizuālā tēla identitātes tiesiskiem, psiholoģiskiem un praktiskiem aspektiem.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas un prasmes kreatīvo procesu kontrolē un pilnveidošanā mainīgajās situācijās;

– Plānot un organizēt kreatīvo procesu kontroli un pilnveidošanu atbilstoši vēlamajam rezultātam.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).