pixel

Lietišķās komunikācijas etiķetes un digitālās etiķetes pamati (darba vidē)

Programmas mērķis
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas par lietišķās komunikācijas etiķetes un digitālās etiķetes pamatiem.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēt izmantot verbālās un neverbālās prasmes komunikācijā un prezentācijās;

– Prast pielietot biznesa komunikācijas etiķeti sociālajos tīklos (digitālā etiķete).

Zināšanas:

– Pilnveidot zināšanas un izpratni par komunikāciju ētiku gan klātienes komunikācijā, gan digitālajā vidē;

– Pārzināt un saprast lietišķās etiķetes normas;

– Pārzināt biznesa komunikācijas etiķeti sociālajos tīklos (digitālā etiķete).

Kompetences:

– Trenēt spēju pielāgoties aktuālai situācijai, izmantojot iegūtās zināšanas lietišķās komunikācijas etiķetes un digitālās etiķetes pamatos;

– Plānot un organizēt ikdienas dzīves paradumus, atbilstoši biznesa komunikācijas etiķetei sociālajos tīklos.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).