pixel

Mājas lapu izstrāde un dizains

Programmas mērķis
Attīstīt un papildināt digitālā dizaina speciālistu profesionālās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mārketinga komunikāciju instrumentu mērķtiecīgā izmantošanā un efektīvi integrēt šo resursu profesionālā instrumentārijā mājas lapu projektu risinājumu veidošanā atbilstoši tirgus prasībām.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Mājas lapu attīstība un praktiskā pielietošana.
Mājas lapu izmantošana dažādās nozarēs.
Mājas lapu prototipēšana.
Mājas lapu izstrādes vadlīnijas / stilistika.
Mājas lapu pamat elementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
Mājas lapu pamat elementu u.c. resursu savstarpēja saskaņošana.
Mājas lapu pamat elementu u.c. resursu detalizācija.
Mājas lapu pamat elementu modelēšana un vizualizācija.  
Mājas lapu ergonomika. 
Mājas lapu praktiskās modelēšana programmas.  
Mājas lapu projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot izmantot interneta vietņu grafiskā laukuma raksturojumu, tā proporciju izvēles principus un analizēt raksturīgās problēmas;

– Prot analizēt zemas interneta vietņu optiskās (tonālas, koloristiskās, kontrastu), stilistiskās un estētiskās kvalitātes iemeslus;

– Spēj veikt mājas lapas vizuālā tēla konceptuālo projektēšanu; emocionālā konteksta (message) definēšanu; pārzināt struktūras, moduļtīkla ģenerēšanas noteikumus un standarta bloku izdalīšanu;

– Prot izmantot stilistiskos, kompozicionālos, tehniskos projekta risinājumus, tonālo attiecību risinājumus līdz 5 pakāpēm, izmantot «labvēlīgu» vizuāli-intuitīvu interfeisu;

– Spēj konceptuāli, strukturāli un tehniski veidot satura, stila un navigācijas elementus, saskaņot stilistiskā, kompozicionālā, tehniskā projekta elementus, pārzināt virtuālā izdevuma grafiskā laukuma vizualizācijas koncepcijas modelēšanas paņēmienus un vērtēšanas kritērijus;

– Prot izmantot praksē vizuālās un verbālās ērtlasamības prasības un kritērijus, ritmikas un vizuālas ērtlasamības ģeometriskās pamatus, uzlabošanas paņēmienus interneta vietņu dizaina kontekstā.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.

Programmas pilna cena
512,00 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
51,20 Eur

Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datora ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskajām prasībām, piemēram, Photoshop.