pixel

Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Kāpēc tieši šī programma?

Šī programma ir Jums ideāli piemērota, ja esat:

– speciālists, kurš grib izcelt sevi no citu cilvēku masas uzņēmumā, iegūt paaugstinājumu un pelnīt vairāk;

– vadītājs, kurš grib kļūt par galveno reformatoru uzņēmumā un galvenais pretendents uz topmenedžmentu;

– īpašnieks, kurš grib padarīt savu kompāniju vērtīgam tirgum, labāku klientiem un ienesīgu.

Un galvenais:

– Jūs vairs nekonkurēsiet ar citiem cilvēkiem par paaugstināšanu vai amatu jaunajā uzņēmumā. Tie būs darba devēji, kas sacentīsies par Jums.

Programmas mērķis
Sekmēt izglītojamā spējas būt komercuzņēmuma vadītājam mazā uzņēmumā, izprotot to organizatoriskās formas, vadīšanas pieeju, problēmu identificēšanu un to risināšanu, komunikāciju un informāciju, konfliktu veidus un to risināšanu, lēmumu pieņemšanu, vadīšanas funkcijas, vadīšanas metodes un vadības stilus mazā uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Mazā biznesa organiza-toriskās formas un vadīšanas pieeja.
Problēmu identificēšana un to risinājumi mazā uzņēmumā.
Komunikācija un informācija mazā uzņēmumā.
Lēmumu pieņemšana mazā uzņēmumā.
Vadīšanas funkcijas mazā uzņēmumā. 
Vadīšanas metodes un vadības stili mazā uzņēmumā. 

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– raksturot mazā uzņēmuma organizatoriskās formas un vadīšanas pieeju;

– izprast un pielietot principus mazā uzņēmumu vadīšanā, organizācijā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;

– identificēt problēmas un rast izdevīgāko problēmas risinājumu uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanā;

– izprast attiecības starp organizācijas darbiniekiem un tās klientiem;

– izprast racionālo lēmumu pieņemšanas procesu un izvēlēties atbilstošu lēmumu pieņemšanas metodi;

– izskaidrot vadīšanas funkciju nozīmi – plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli, stratēģiskās vadīšanas būtību;

– pārzināt personāla plānošanas un izvēles procesus;

– pārzināt vadīšanas metodes un vadības stilus;

– plānot uzņēmuma stratēģiju.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.