pixel

Mazā uzņēmuma dalība publiskajos iepirkumos

Kāpēc tieši šī programma?

Mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība valsts un pašvaldību iepirkumos ir viens no pieprasītākajiem biznesa atbalsta formātiem. Tomēr, lai paplašinātu uzņēmēju pieeju valsts un pašvaldību pasūtījumam, nepieciešamas papildus zināšanas. Programmas ietvaros tiks izskatīti vispārīgie un speciālie elementi, kas tiek izmantoti publisko iepirkumu organizēšanā un realizēšanā attiecībā uz mazajām uzņēmējdarbības formām.

Programmas mērķis
Sekmēt uzņēmuma spējas veiksmīgi piedalīties izsludinātajos publiskajos iepirkumos, izprotot publisko iepirkumu veidus un dokumentu formas, procedūras pieeju, problēmu identificēšanu un to risināšanu, komunikāciju un informāciju, konfliktu veidus un to risināšanu, lēmumu pieņemšanu veiksmīgai uzņēmuma vadīšanai.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Mazā biznesa organizatoris-kās formas un vadīšanas pieeja.
Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums.
Elektroniskā iepirkumu sistēma.
Publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošana.
Publisko iepirkumu problēmas.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– raksturot publisko iepirkumu procedūras;

– izprast un pielietot principus mazā uzņēmuma dalībai publiskajos iepirkumos kā konkurētspējīgam uzņēmumam;

– izprast attiecības starp Publisko iepirkumu dalībniekiem un pusēm;

– pārzināt publiskā iepirkuma plānošanas un izvēles procesus;

– pārzināt publiskā iepirkuma procedūras.
Apliecību
par profesionālās pilnveides izglītību;

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.