pixel

Mūsdienīgas prezentācijas vadīšana un attālinātā darba rīki digitālajā vidē

Programmas mērķis
Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu tiešsaistes rīku jēgpilnai izmantošanai, apskatot katra tiešsaistes rīka būtību un iespējas, tādējādi sekmējot  prasmes  dažādu tiešsaistes rīku izmantošanā, lai veicinātu pārliecinošu, kritisku un jēgpilnu informācijas tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Programmas apraksts
Prezentācijas procesa apskate;

Vēstījums un pasniegšana;

Microsoft Powepoint;

Google dokumenti, izklājlapas un slaidi;

Populārākās prezentācijas programmas un to īpatnības;

Populārākiei interaktīvie vebināru rīki;

Ieskats jaunākajās tendencēs prezentācijām un aptauju veidošanā;

Animācijas veidošana un izmantošana prezentācijām;

Prezentācijas sagatavošana nobeiguma darbam;

Attālinātu sapulču plānošana;

Video konferences un video ierakstīšanas iespējas;

Tiešsaistes birojs un glabātuve.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas ieguvē, apstrādē, vizualizācijā, prezentēšanā (digitālās caurviju kompetences) profesionālajā un ikdienas dzīvē;

– Spēj izmantot specializētos profesionālos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus, paaugstinot  savu konkurētspēju darba vidē;

– Prot prezentēt saturisku vēstījumu, izmantojot jaunākās tendences prezentāciju veidošanā , t.sk., animācijas;

– Spēj veikt video konferences  un video ierakstīšanas. 

 

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.