pixel

Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizains, izmantojot digitālos rīkus

Programmas mērķis
Kursa mērķis ir sagatavot klausītājus profesionālam darbam poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā, pilnveidojot iemaņas un prasmes pielietot tehnoloģijas, uz kurām pamatojas poligrāfijas produkcijas un iepakojuma konstruēšana.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina attīstība un praktiskā pielietošana.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina izmantošana dažādās nozarēs.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina prototipēšana.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina vadlīnijas / stilistika.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina pamatelementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina pamatelementu u.c. resursu savstarpēja saskaņošana.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina pamatelementu u.c. resursu detalizācija.
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina pamat elementu modelēšana un vizualizācija.  
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina ergonomika. 
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina praktiska modelēšana programmas.  
Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj praktiski pielietot savas zināšanas poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā, izmantojot digitālos rīkus;

– Prot vizualizēt digitālā veidā poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina izstrādi dažādos posmos;

– Spēj efektīvi pielietot zināšanas poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizaina veidošanā digitālā vidē atbilstoši izmaiņām tirgus prasībās.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datora ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskajām prasībām, piemēram, Photoshop.