pixel

Mūsu projekti

Projekti, ko piedāvā izglītības iestāde “konspekti”

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (bez priekšzināšanām)

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā iegūt pamatzināšanas 3D printēšanā – no 3D prototipa sagatavošanas drukāšanai, pielietojot pieejamās programmatūras, līdz sagatavoto prototipu patstāvīgai izprintēšanai un to praktiskai pielietošanai.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
3D printēšanas izmantošana dažādās tautsaimniecības jomās. 3D prototipēšana. 3D printēšanā izmantojamie materiāli. Konstruēšana, rasēšana, kopsalikums, modelēšana un attēlošana. Virsmu ģeometrijas veidošana, pielietojot dažādas datorprogrammas. 

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā iegūt padziļinātas zināšanas 3D printēšanā – no 3D prototipa sagatavošanas drukāšanai, pielietojot pieejamās programmatūras, līdz sagatavoto prototipu patstāvīgai izprintēšanai un to praktiskai pielietošanai.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
3D printēšanas izmantošana dažādās tautsaimniecības jomās. 3D printēšanas piemērošanas priekšrocības 3D prototipēšana vizualizēšana un detaļu ražošana. 3D printēšanā izmantojamie materiāli. 3D printēšanas parametru atbilstības noteikšana un  iestatīšana. Konstruēšana, rasēšana, kopsalikums, modelēšana un attēlošana. Virsmu ģeometrijas veidošana, pielietojot dažādas datorprogrammas. Izmēru noteikšana, pārnešana un uzstādījumu veidošana. Formu veidošana. 3D modelēšanā un printēšanā biežāk  pielietojamās programmas.

Dokumentu elektroniskās izstrādes pamati uzņēmuma darba nodrošināšanā (bez priekšzināšanām)

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā sekmēt privātpersonu un organizāciju spējas pārvaldīt organizācijas dokumentu izstrādes posmus, apriti un arhivēšanu visā dokumentu aktīvajā darbības ciklā, apgūstot teorētiskas zināšanas un iegūstot praktiskās iemaņas dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā atbilstoši nomenklatūrai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos apstrādes veidus. organizēt un kontrolēt dokumentu.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
Dokumentu pārvaldības kārtības izstrādes tiesiskā bāze. Lietu nomenklatūras izstrādāšana un aktualizēšana saskaņā ar spēkā esošiem reglamentējošiem dokumentiem. Dokumentu sistematizācija un izvērtēšana glabāšanai arhīvā. Elektronisko dokumentu sistematizācija un izvērtēšana glabāšanai arhīvā. Arhīva pārvaldības organizēšanas noteikumi. Darbs ar arhīva dokumentiem (arhīva izziņu un citu arhīva pieprasījumu dokumentu sagatavošana).Dokumentu sagatavošana un noformēšana glabāšanai arhīvā, kā arī elektronisko dokumentu arhivēšana un saglabāšana.

Dokumentu elektroniskās izstrādes pamati uzņēmuma darba nodrošināšanā (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā sekmēt privātpersonu un organizāciju spējas pārvaldīt organizācijas dokumentu izstrādes posmus, apriti un arhivēšanu visā dokumentu aktīvajā darbības ciklā, apgūstot teorētiskas zināšanas un iegūstot praktiskās iemaņas dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā atbilstoši nomenklatūrai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos apstrādes veidus. organizēt un kontrolēt dokumentu.   

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
Dokumentu pārvaldības kārtības izstrādes tiesiskā bāze. Lietu nomenklatūras izstrādāšana un aktualizēšana saskaņā ar spēkā esošiem reglamentējošiem dokumentiem. Pārvaldes dokumentu noformēšanas tehniskās prasības. Pārvaldes dokumentu rekvizīti, to nozīme un pielietošana. Dokumenta teksta struktūra un noformēšanas prasības. Dokumentu noformēšana (pielietojot teksta un izklājlapu apstrādes programmas) Dokumentu sistematizācija un izvērtēšana glabāšanai arhīvā. Elektronisko dokumentu sistematizācija un izvērtēšana glabāšanai arhīvā. Arhīva pārvaldības organizēšanas noteikumi. Darbs ar arhīva dokumentiem (arhīva izziņu un citu arhīva pieprasījumu dokumentu sagatavošana).Dokumentu sagatavošana un noformēšana glabāšanai arhīvā, kā arī elektronisko dokumentu arhivēšana un saglabāšana.