pixel

Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel u.c.) projektu pieteikumu rakstīšanai elektroniskā vidē

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas darbam ar informācijas  un datu ieguvi, apstrādi un veidošanu izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel u.c) projektu pieteikumu rakstīšanai  elektroniskā vidē, sekmējot spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā elektroniskā vidē jebkurā tā līmenī – no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Projektu finansēšanas avoti;

Klienta (iekšējā vai ārējā) vajadzībās centrēta darbība, to izzināšana un komunikācija;

Sadarbība ar citām ārējām iesaistītajām grupām (piegādātāji, sadarbības partneri, gala lietotāji u.c.);

Praktiskā darbnīca (projekta ideju izstrāde un prezentācija), konkrētu projektu pieteikumu sagatavošana  konkrētiem finansēšanas avotiem, ar projektu saistītie turpmākie/nākotnes procesa soļi;

Elektroniskās vides izmantošana saziņai (Zoom, MS Teams u.c.);

Svarīgākie aspekti, izstrādājot projektu pieteikumus;

Darbs ar MS Excel, Google Drive u.c. pielietojamās programmas. Piegrieztņu printēšana kā uzņēmējdarbības  veids. Klienta auguma mēru noteikšana un vēlmju izzināšana.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, apstrādei un veidošanai projektu pieteikumu rakstīšanā elektroniskā vidē;

– Veido teksta apstrādi (Word), lieto izklājlapas (Excel), veido prezentācijas (PowerPoint).

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes