pixel

Projektu vadības pamati

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā jebkurā tā līmenī – no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Projektu un to vadības attīstības vēsturisks pārskats.
Projektu biznesa rašanās, projektu biznesa organizāciju tipi.
Projekta definīcija un jēdziens.
Projektu vadīšana un projektu vadītājs – definīcija un būtība.
Projektu biznesa organizāciju noslodzes, struktūras un darbaspēka specifika.
Klienta (iekšējā vai ārējā) vajadzībās centrēta darbība, to izzināšana un komunikācija. 
Sadarbība ar citām ārējām iesaistītajām grupām (piegādātāji, sadarbības partneri, gala lietotāji u.c.).
Sava piedāvājuma mārketēšana/pār-došana, konkrētu piedāvājumu sagatavošana (bidding), sarunu vadīšana, ar projektu saistītie turpmākie/nākotnes piedāvājumi 
Projektu biznesa ilgtspējīga stratēģiska vadība.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj veikt sava piedāvājuma mārketēšanu/pārdošanu, konkrētu piedāvājumu sagatavošanu, sarunu vadīšanu, ar projektu saistīto turpmāko/nākotnes piedāvājumu izvērtēšanu, plānošanu un izstrādāšanu;

– Prot izvērtēt un ieplānot projektu biznesa ilgtspējīgu stratēģisku vadību.

Zināšanas:

– Pārzin projektu biznesa rašanās priekšvēsturi un iemeslus, projektu biznesa organizāciju tipus;

– Izprot projektu vadīšanas un projektu vadītāja definīcijas un būtību, kā arī projektu biznesa organizāciju noslodzes, struktūras un darbaspēka specifiku;

– Apzinās komunikācijas un informācijas nozīmīgumu gan sadarbībā ar citām ārējām iesaistītajām grupām (piegādātāji, sadarbības partneri, gala lietotāji u.c.), gan klienta (iekšējā vai ārējā) vajadzībās centrētā darbībā, to izzināšanā un komunikācijā.

Kompetences:

– Spēja plānot uzņēmuma darbību projektu vadībā, pārzināt plānošanas būtību, principus un plānošanas secību, kā arī prast izvēlēties optimālākās plānošanas metodes un instrumentus projektu vadībā;

– Spēja īstenot plānus, tos kontrolēt un pilnveidot, ņemot vērā projektu vadības specifiku uzņēmējdarbībā.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.