pixel

Projektu vadības pamati

Kāpēc tieši šī programma?

Projekta vadītājs ir persona, kas realizē projektu no tā sākuma līdz pilnīgai pabeigšanai. Viņam jāprot izveidot projekta stratēģiju, noteikt pareizos mērķus, noteikt, kā tos sasniegt ar esošajiem resursiem, izvēlēties un motivēt uzdevumu veikšanai komandu un kontrolēt vajadzīgā rezultāta sasniegšanu. Šīs profesijas pamatuzdevumi ir kvalitatīva komunikācija starp pasūtītājiem un izstrādātājiem, uzdevumu sadale un to izpildes termiņu kontrole, līdz visiem projekta idejas komandas dalībniekiem, skaidra tehniskā uzdevuma sastādīšana.

To var apgūt mūsu universālajā projektu vadības kursā. Mācības pamatojas uz mūsdienu projektu vadības standartiem, tā palīdzēs intensīvi paaugstināt kvalifikāciju, iegūt galvenās biznesa kompetences, kā arī sistematizēt zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai vadīšanai.

Bez priekšzināšanām

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā jebkurā tā līmenī – no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
Projektu biznesa rašanās, projektu biznesa organizāciju tipi , jēdziens. Projektu darba organizācijas specifika. Klienta vajadzību definēšana un komunikācija. Sadarbība. Sava produkta marketings, reklamēšana un darbības ilgtspējīga stratēģiska vadība.materiāli. Konstruēšana, rasēšana, kopsalikums, modelēšana un attēlošana. Virsmu ģeometrijas veidošana, pielietojot dažādas datorprogrammas. 

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem, to vadīšanu un projektu biznesu,

– prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai projektu biznesā;

– prasmes pielietot dažādas projektu metodes sava pašreizējā ikdienas darba procesā, atbilstoši noteiktajam rezultātam, sasniedzot to efektīvākā veidā;

– analizēt projektu vadības procesus un izvēlēties atbilstošos nepieciešamos resursus.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes

Ar priekšzināšanām

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā jebkurā tā līmenī – no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un organizē.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.
Projektu biznesa rašanās, projektu biznesa organizāciju tipi , jēdziens. Projektu loma un procesi organizācijas attīstībā. Projekta dzīves cikls un fāzes. Projektu darba  organizācijas specifika. Projekta plānošana un vadība. Klienta vajadzību definēšana un komunikācija. Sadarbība. Mārketings un pārdošana: būtība un pamatjēdzieni, nozīme projektu biznesā un darbības ilgtspējīga stratēģiska vadība.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem, to vadīšanu un projektu biznesu,

– prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai projektu biznesā;

– prasmes pielietot dažādas projektu metodes sava pašreizējā ikdienas darba procesā, atbilstoši noteiktajam rezultātam, sasniedzot to efektīvākā veidā;

– analizēt projektu vadības procesus un izvēlēties atbilstošos nepieciešamos resursus;

– komunikācijai ar klientiem, partneriem un mērķa grupām;

– projektu biznesa ilgtspējīgai stratēģiskai vadībai.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes