pixel

Reklāmas animācija un komunikācija

Programmas mērķis
Attīstīt un papildināt prasmes pamatzināšanas reklāmas animācijas prototipa sagatavošanā pielietojot pieejamo programmatūru un izmantojot vizuālās reklāmas pamatkomponentus un ietekmes mehānismus.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Audiovizuāla kultūra, reklāmas animācijas attīstība un praktiskā pielietošana.
Tiešas un rakstiskās saskarsmes kultūra, reklāmas animācijas izmantošana dažādās nozarēs.
Audiovizuālas runas kultūras veidošana ar vizuāliem līdzekliem, reklāmas animācijas prototipēšana.
Ekrāna kultūras nozīme, reklāmas animācijas vadlinijas / stilistika.
reklāmas animācijas pamat elementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
reklāmas animācijas pamat elementu uc resursu savstarpēja saskaņošana.
reklāmas animācijas pamat elementu uc resursu detalizācija.
reklāmas animācijas pamat elementu modelēšana un vizualizācija. 
reklāmas animācijas optiskais komforts. 
reklāmas animācijas praktiska modelēšana programmas.  
Ekrāna kultūras dzīves cikls, reklāmas animācijas projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot lietot vispārējos ekrāna komunikācijas pielietošanas nosacījumus projektu izveidē un apstrādē;

– Spēj veidot projektēšanas un videorindas mērķtiecīgu apstrādi, izmantojot datortehnoloģijas;

– Prot izstrādāt reklāmas animācijas  dažādos posmos, pielietot tām dažādas netradicionālās projektēšanas tehnoloģijas;

– Spēj lietot kompleksi multimēdiju programmatūru un multimēdiju paņēmienus darbu izstrādē;

– Veido reklāmas animācijas atbilstoši reklāmas vizuālās iedarbības pamatkomponentiem;

– Prot strādāt ar vizuālo komunikāciju un vizuālā tēla veidošanu;

– Spēj atrast nestandarta risinājuma paņēmienus.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.