pixel

Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sagatavot izglītojamos profesionālam darbam reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā, sniedzot priekšstatus par reklāmas fotogrāfijas vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodēm, nestandarta reklāmas fotogrāfijas scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijām, reklāmas fotogrāfijas un krāsu korekcijas praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodēm.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Audiovizuāla kultūra, reklāmas animācijas attīstība un praktiskā pielietošana.
Tiešas un rakstiskās saskarsmes kultūra, reklāmas animācijas izmantošana dažādās nozarēs.
Audiovizuālas runas kultūras veidošana ar vizuāliem līdzekliem, reklāmas animācijas prototipēšana.
Ekrāna kultūras nozīme, reklāmas animācijas vadlinijas / stilistika.
reklāmas animācijas pamat elementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
reklāmas animācijas pamat elementu uc resursu savstarpēja saskaņošana.
reklāmas animācijas pamat elementu uc resursu detalizācija.
reklāmas animācijas pamat elementu modelēšana un vizualizācija.
reklāmas animācijas optiskais komforts.
reklāmas animācijas praktiska modelēšana programmas.
Ekrāna kultūras dzīves cikls, reklāmas animācijas projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj vizualizēt reklāmas fotogrāfijas un krāsu korekcijas dizaina izstrādi dažādos posmos, pielietot tām dažādas netradicionālās projektēšanas tehnoloģijas digitālā vidē;

– Prot atrast nestandarta paņēmienus, kā arī praktiski pielietot šīs zināšanas;

– Spēj izmantot un efektīvi integrēt resursu profesionālā instrumentārijā reklāmas fotogrāfijas un krāsu korekcijas dizaina projektu risinājumu veidošanā digitālā vidē atbilstoši tirgus prasībām.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;
  2. brīvdienu grupas no plkst. 10:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).