pixel

Sociālā uzņēmējdarbība

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt informāciju par sociālās uzņēmējdarbības veikšanu.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Sociālās uzņēmējdarbības būtība un attīstības teorētiskie aspekti.
Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā un tās normatīvais  regulējums.
Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai.
Grāmatvedības pamati sociālā uzņēmuma darba organizēšanai.
Iespējas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.
Pašvaldības un sociālie uzņēmēji – sadarbība un atbalsts.
Altum atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast izveidot ekonomiski ilgtspējīgu uzņēmumu;

– Spēt analizēt sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un tos pielietot.

Zināšanas:

– Izprast sociālās uzņēmējdarbības būtiskos aspektus;

– Saprast sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un darbības pamatprincipus;

– Pārzināt sociālās uzņēmējdarbības grāmatvedības pamatprincipus;

– Pārzināt kritērijus un darbības nosacījumus sociālajam uzņēmumam.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas uzņēmējdarbības veidošanai;

– Plānot un organizēt sociālo uzņēmējdarbību atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.