pixel

Tipografika un moduļtīklu veidošana

Programmas mērķis
Kursa mērķis ir  izglītības procesa rezultātā iegūt pamatzināšanas un prasmes  tipografikas prototipa sagatavošanā, pielietojot pieejamo programmatūru un metodikas kopumu, attīstot  un papildinot  iemaņas tipografikas dizainā.   

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Tipografikas attīstība un praktiskā pielietošana.
Tiešas un rakstiskās saskarsmes kultūra, tipografikas izmantošana dažādās nozarēs.
Tipografikas kultūras veidošana ar vizuāliem līdzekliem, tipografikas prototipēšana.
Tipografikas nozīme, tipografikas vadlinijas / stilistika.
tipografikas pamat elementu projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana.
tipografikas pamat elementu uc resursu savstarpēja saskaņošana.
tipografikas pamat elementu uc resursu detalizācija.
tipografikas pamat elementu un moduļtīklu modelēšana un grafiska produkta vizualizācija. 
tipografikas optiskais komforts. 
tipografikas praktiska modelēšana programmas. 
tipografikas projektēšana kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prot veidot vizuālās tipografikas un teksta pamatkomponentus un ietekmes mehānismus;

– Prot pielietot tehnoloģijas, uz kurām pamatojas tipografikas konstruēšana.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.