pixel

Tūrisma informācijas apstrāde un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel u.c.)

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamo pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā par dažādu tūrisma piedāvājumu saturu.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Tūrisma pakalpojumu un produktu nacionālās un starptautiskās datubāzes;

Informācijas atlase un apstrāde;

Informācijas pieejamība digitālajā vidē;

Universālie informācijas meklētāji;

Medijpratība (prasme meklēt, uztvert, saprast, strukturēt un analizēt nformāciju) un digitālā patība (indivīda un organizācijas identitāte tiešsaistē) tūrisma pakalpojumu speciālista darbā;

Personas datu aizsardzības apstrāde.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrisma informācijas iegūšanai, apstrādei un veidošanai;

– Veido teksta apstrādi (Word), lieto izklājlapas (Excel), veido prezentācijas (PowerPoint) atbilstoši vajadzībām tūrisma jomā.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.