pixel

Vides pārvaldība

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir izveidot priekšstatu un iegūt pamatzināšanas par vides pārvaldību
kā sociāli-ekoloģisko sistēmu rīcībpolitikas un pārvaldes prakses attīstībai.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast patstāvīgi analizēt vides pārvaldības veidošanas un realizācijas situācijas un kontekstu;

– Spēt piemērot vides pārvaldības teorētisko ietvaru, tam atbilstošos instrumentus vides problemātikas risinājumiem.

Zināšanas:

– Izprast vides pārvaldības attīstību un uzbūvi ilgtspējīgas attīstības kontekstā;

– Saprast būtiskākās vides problēmas, kas saistītas ar vides pārvaldību;

– Pārzināt vides pārvaldības procesus, saturu, segmentus un attīstību;

– Pārzināt vides pārvaldības saistību ar teritorijas attīstības plānošanas darbību.

Kompetences:

– Vides pārvaldības resursa izmantošanas prasme ilgtspējīgas plānošanas kontekstā;

– Novērtēt sadarbības pārvaldības, mērķgrupu un sabiedrības iesaistes lomu vides pārvaldības sekmīgā nodrošināšanā.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).