pixel

Programmas

Mūsu piedāvātās programmas

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums

Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)

Automatizētā projektēšana – “Autodesk AutoCad” dizaineriem, konstruktoriem, modelētājiem un arhitektiem

Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē

Grāmatvedības kārtošana mazā un vidējā uzņēmumā

3D modelēšana ar SketchUp un vizualizācija ar V-ray dizaineriem un arhitektiem

Digitālie rīki reklāmas dizaina veidošanai un komunikācijai

Poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizains, izmantojot digitālos rīkus

Digitālās animācijas dizains

Tipografika un moduļtīklu veidošana

Reklāmas animācija un komunikācija

Franšīzes izmantošana uzņēmējdarbībā

Sociālā uzņēmējdarbība

Inovatīvi paņēmieni darbinieku motivēšanā un komandas veidošanā

Grafikas un vektorgrafikas teorijas un prakses pamati​

Zīmēta un grafiska oriģināldarba izstrāde kā rentabla produkta dizaina koncepcija komercdarbībā

Dokumentu elektroniskās izstrādes pamati uzņēmuma darba nodrošināšanā

Mazā uzņēmuma dalība publiskajos iepirkumos

Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel, Powerpoint u.c)

IKT rīki līdzdalības veicināšanai tiešsaistē - informācijas ieguve, apstrāde, vizualizācija, prezentēšana un tiešsaistes darba organizācija saziņai izmantojot kameru (Zoom paplašinātās iespējas, Nearpod u.c.)

Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē

Informācijas un datu aizsardzība digitālajā vidē

Mūsdienīgas prezentācijas vadīšana un attālinātā darba rīki digitālajā vidē

Dabas resursu pārvaldība

Tūrisma informācijas apstrāde un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Integrētā atkritumu apsaimniekošana

Vides pārvaldība

Apģērbu mašīnadīšana kā uzņēmējdarbības veids

Bērnu nometņu organizēšana

Aktīvas atpūtas brīvā dabā (ar piemērotu infrastruktūru) izstrāde

Dabas un vides pratība, ilgtspējīgas attīstības principi un to izmantošana mājsaimniecībās

Kreatīvā procesa kontrole un pilnveidošana caur vizuālā tēla identitātes tiesiskiem, psiholoģiskiem un praktiskiem aspektiem

Lietišķās komunikācijas etiķetes un digitālās etiķetes pamati (darba vidē)

Apģērbu modes industrija kā radoša un specifiska uzņēmējdarbības nozare

Bezpilota lidaparātu (dronu) vadības rezultātā iegūtas informācijas apstrāde